csendepl

Povinná výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena od 21.09.2018 novelizací vyhlášky č.341/2014 Sb.

Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel (§ 32 a příloha 12 vyhlášky)

Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
 • klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
 • náhradní kolo pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny
  • klasická souprava na výměnu pneumatiky může být nahrazena lepící a hustící sadou nebo asistenční smlouvou se servisem
 • reflexní vesta
 • lékárnička
 • výstražný trojúhelník

Motocykly a motorové tříkolky musí mít jako minimální výbavu motolékárničku.


Lékárnička, hasicí přístroj

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí mít ve výbavě příslušný druh autolékárničky pro poskytnutí první pomoci. Autolékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro autolékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Provozovatel vozidla musí autolékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Od 1.10.2018 zrušena povinnost výměny lékárničky vždy, když skončí expirační doba jejího obsahu. Hasícím přístrojem příslušného typu podle ustanovení vyhlášky 341/2001 Sb musí být povinně vybavena pouze vozidla kategorií M2, M3 a sanitní vozidla.

Doporučená výbava vozidel (nepovinné)

Minimální výbavu je vhodné rozšířit o následující položky:

 • vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,
 • měřič tlaku vzduchu v pneumatikách,
 • kanystr (alespoň 5l) s rezervou paliva,
 • zásoba vody (cca 2-3 l), pokud možno destilované,
 • hasicí přístroj,
 • 1-2 kolové šrouby nebo matice,
 • bateriová svítilna,
 • pracovní rukavice,
 • hadr nebo papírové utěrky.

POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí (dodá naše stanice měření emisí)

Opakovaná technická prohlídka


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)


POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE PŘED REGISTRACÍ VOZIDLA


 • technický průkaz vozidla z členského státu
 • protokol o měření emisí


PŘISTAVENÍ VOZIDLA K TECHNICKÉ KONTROLE

 1. Technické prohlídky se provádějí na základě zákona č. 56/2001 Sb. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 218/2018 Sb.
 2. Technické prohlídky se provádějí na náklady objednavatele dle údajů zákazníka,který vozidlo přistavil k TP.
 3. Doporučujeme technické prohlídky provádět vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla(velkém technickém průkazu vozidla) nebo v termínech stanovených zákonem.
 4. Technickou prohlídku může provést nezávisle na místě evidence vozidla u správního orgánu libovolná STK na území České republiky oprávněná ke kontrolám dané kategorie vozidel.
 5. O výsledku TP obdrží zákazník „Protokol o technické prohlídce vozidla“.Při hodnocení vozidla jako způsobilé nebo dočasně způsobilé vylepí kontrolní technik na zadní registrační značku vozidla kontrolní nálepku s vyznačením platnosti provedené prohlídky.
 6. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se prohlídky po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná prohlídka provedena do 30-ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí prohlídce.
 7. K prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené (u užitkových vozidel je možné provést TP u naloženého vozidla za příplatek 500 Kč), čisté, zejména s umytým podvozkem a s předepsanou výbavou.
 8. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 9. Řidič vozidla je povinen před zahájením prohlídky sejmout všechny kryty (poklice).
 10. Řidič vozidla musí předložit tyto doklady:
  1. technický průkaz vozidla
  2. osvědčení o technickém průkazu
  3. platný doklad o měření emisí
  4. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k prohlídce opakované
 11. Zákazník nejdřív absolvuje měření emisí (pokud již nemá emisní prohlídku provedenu na jiné SME) a pak odstaví vozidlo na vyhrazeném parkovišti u příjmu. V přijímací kanceláři STK předloží doklady dle bodu 10 a po provedení úhrady a vystavení záznamníku závad najíždí s vozidlem před vrata stanovená operátorkou STK. Na lince předá záznamník závad, velký technický průkaz ev. protokol o provedené TP při opakované TP technikovi STK.
 12. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem výhradně kontrolní technik.
 13. Řidič kontrolovaného vozidla se může zúčastnit celého průběhu TP a v takovém případě musí dbát pokynů kontrolního technika.


VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY

Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami


 • TP na 2 roky u osobních M1, nákladních vozidel N1, traktory s max. rychlostí nad 40 km/h a přívěsu bržděného O1
 • TP na 4 roky u všech motocyklů a čtyřkolek kat. L, O1, OT, traktory s max rychlostí do 40 km/h
 • TP na 1 rok u nákladních automobilů N2 a N3, autobusů M2 a M3, taxi vozidel, sanitek a vozidel s modrým majákem

Vozidlo s vážnými závadami


 • TP na 30 dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady 

Vozidlo s nebezpečnými závadami (brzdy, ojeté pneumatiky)


 • TP - vozidlo nezpůsobilé k provozu. Do 30 dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady. Po překročení lhůty 30 dnů musí být absolvována nová celá technická prohlídka.
 • S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

Pravidelné technické kontroly vozidel:

 • všechny kategorie motocyklů a čtyřkolek
 • osobní a dodávkové automobily (do 3,5t)
 • přípojná vozidla

Technické kontroly vozidel:

 • po individuální stavbě vozidla na plyn (CNG, LPG)
 • při dovozu
 • po přestavbě
 • na žádost zákazníka: předběžná prohlídka, prohlídka před zápisem tažného zařízení do TP, prohlídka před zápisem jiného typu disků a pneumatik do TP

Další služby:

 • evidenční kontroly vozidel před přepisem a přihlášením
 • kontrola a seřízení světlometů vozidla
 • kontrola geometrie přední nápravy
 • kontrola brzd na válcové zkušebně
 • vystavení opisu protokolu o TP
 • vylepení náhradní známky v případě jejího poškození
 • zajištění vyražení VIN kódu náhradní technologií na základě vyjádření výrobce nebo jeho akreditovaného zástupce pro ČR (na provozovně ve Znojmě)
 • přepis majitele vozidla na OD MÚ na základě udělených plných mocí prodávajícího a kupujícího  pracovníkovi STK
 • měření emisí benzin, nafta, LPG, CNG
 • diagnostika řídící jednotky, načtení závad řídící jednotky
 • sjednání  povinného ručení a havarijního pojištění, vystavení zelené karty
 • prodej emisních známek Rakousko, Německo
 • prodej povinné výbavy vozidla: lékárnička, výstražný trojúhelník, označení rychlosti, žárovky, odrazky, vesty a další
 • prodej občerstvení: káva, čaj, chlazené nápoje


Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Motocykly, čtyřkolky (kategorie L) 6 let 4 roky
Osobní automobil (M1) 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5 t (N1) 4 roky 2 roky
Nákladní automobil nad 3,5 t (N2, N3) 1 rok 1 rok
Autobusy (M2, M3) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1) 6 let 4 roky
Bržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1, O2) 4 roky 2 roky
Přívěs nad 3,5 t přípustné hmotnosti (O3, O4) 1 rok 1 rok
Traktor (T) s maximální rychlostí do 40 km/h 4 roky 4 roky
Traktor (T) s maximální rychlostí nad 40 km/h 4 roky 2 roky
Traktorové přívěsy (R1-R4(OT1-OT4)) 4 roky 4 roky
Vozidla s právem přednosti v jízdě 1 rok 1 rok
Vozidla taxi nebo autopůjčoven, mimo nebržděného přívěsu do 750 kg, traktoru a jeho přípojných vozidel (O1, T, R1-R4 (OT1-OT4)) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg (O1) jako vozidlo taxi nebo autopůjčovny 6 let 4 roky
Traktor (T) jako vozidlo taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (R1-R4 (OT1-OT4)) jako vozidla taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky

Měření emisi:

 • osobní a dodávkové automobily (do 3,5t)
 • benzín, nafta, LPG a CNG

 


PSOTA HOLDING

Dobšická 6, 669 02 Znojmo
 +420 515 210 540
info@psota-znojmo.cz
www.psota-znojmo.cz
48.853692,16.0696163

Napište nám

Přihlásit se k odběru novinek

Přijímáme platební karty