csendepl

POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí (dodá naše stanice měření emisí)

Opakovaná technická prohlídka


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola


 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)


POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE PŘED REGISTRACÍ VOZIDLA


 • technický průkaz vozidla z členského státu
 • protokol o měření emisí


PŘISTAVENÍ VOZIDLA K TECHNICKÉ KONTROLE

 1. Technické prohlídky se provádějí na základě zákona č. 56/2001 Sb. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 218/2018 Sb.
 2. Technické prohlídky se provádějí na náklady objednavatele dle údajů zákazníka,který vozidlo přistavil k TP.
 3. Doporučujeme technické prohlídky provádět vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla(velkém technickém průkazu vozidla) nebo v termínech stanovených zákonem.
 4. Technickou prohlídku může provést nezávisle na místě evidence vozidla u správního orgánu libovolná STK na území České republiky oprávněná ke kontrolám dané kategorie vozidel.
 5. O výsledku TP obdrží zákazník „Protokol o technické prohlídce vozidla“.Při hodnocení vozidla jako způsobilé nebo dočasně způsobilé vylepí kontrolní technik na zadní registrační značku vozidla kontrolní nálepku s vyznačením platnosti provedené prohlídky.
 6. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se prohlídky po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná prohlídka provedena do 30-ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí prohlídce.
 7. K prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené (u užitkových vozidel je možné provést TP u naloženého vozidla za příplatek 500 Kč), čisté, zejména s umytým podvozkem a s předepsanou výbavou.
 8. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 9. Řidič vozidla je povinen před zahájením prohlídky sejmout všechny kryty (poklice).
 10. Řidič vozidla musí předložit tyto doklady:
  1. technický průkaz vozidla
  2. osvědčení o technickém průkazu
  3. platný doklad o měření emisí
  4. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k prohlídce opakované
 11. Zákazník nejdřív absolvuje měření emisí (pokud již nemá emisní prohlídku provedenu na jiné SME) a pak odstaví vozidlo na vyhrazeném parkovišti u příjmu. V přijímací kanceláři STK předloží doklady dle bodu 10 a po provedení úhrady a vystavení záznamníku závad najíždí s vozidlem před vrata stanovená operátorkou STK. Na lince předá záznamník závad, velký technický průkaz ev. protokol o provedené TP při opakované TP technikovi STK.
 12. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem výhradně kontrolní technik.
 13. Řidič kontrolovaného vozidla se může zúčastnit celého průběhu TP a v takovém případě musí dbát pokynů kontrolního technika.


VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY

Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami


 • TP na 2 roky u osobních M1, nákladních vozidel N1, traktory s max. rychlostí nad 40 km/h a přívěsu bržděného O1
 • TP na 4 roky u všech motocyklů a čtyřkolek kat. L, O1, OT, traktory s max rychlostí do 40 km/h
 • TP na 1 rok u nákladních automobilů N2 a N3, autobusů M2 a M3, taxi vozidel, sanitek a vozidel s modrým majákem

Vozidlo s vážnými závadami


 • TP na 30 dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady 

Vozidlo s nebezpečnými závadami (brzdy, ojeté pneumatiky)


 • TP - vozidlo nezpůsobilé k provozu. Do 30 dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady. Po překročení lhůty 30 dnů musí být absolvována nová celá technická prohlídka.
 • S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

Aktuality z STK

Svátky 1.5 a 8.5.2024.

30.04.2024

Vážení zákaznici chtěli bychom Vás informovat, že 1.5.2024 a 8.5.2024 bude ve všech stanici STK (Znojmo, STK4you, Hrušovany a...

Velikonoce 2024

19.03.2024

Vážení zákaznici chtěli bychom Vás informovat, že 29.3.2024 na Velký pátek a 1.4.2024 na Velikonoční pondělí bude ve všech...

Provozní doba o vánočních svátcích na STK

10.12.2023

STK Znojmo, s.r.o. 23.12.2023 Sobota 7:00-12:00 24.12.2023 Neděle ZAVŘENO 25.12.2023...

Svátek 28.9., 28.10. a 17.11.2023

25.09.2023

Rádi bychom Vás tímto informovali, že STK Znojmo, STK-SME Břeclav a STK-SME Hrušovany mají během státních svátků 28.9., 28.10. a...

PSOTA HOLDING

Dobšická 6, 669 02 Znojmo
 +420 515 210 540
info@psota-znojmo.cz
www.psota-znojmo.cz
48.853692,16.0696163

Napište nám

Přijímáme platební karty