csendepl

S platností od 1.1.2015 platí novelizace zákona č.56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích na jejímž základě jsou prováděny silniční technické kontroly a při zjištění závad v technickém stavu nebo dokladech vozidla mohou být kontrolovaná vozidla odesílána na STK a mohou být ukládány následující postihy: 

§ 83

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč.
c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
d) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
h) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
i) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč.
j) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
k) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až t) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit pokutu do 5 000 Kč.

Ostatní přestupky nelze projednat v blokovém řízení.

 

§ 83a

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém zařízení, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.
b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
g) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
h) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
i) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
j) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.
k) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.
l) v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena, Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. Jestliže je správní delikt podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do50 000 000 Kč.
m) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.
o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

Aktuality z STK

Svátky 1.5 a 8.5.2024.

30.04.2024

Vážení zákaznici chtěli bychom Vás informovat, že 1.5.2024 a 8.5.2024 bude ve všech stanici STK (Znojmo, STK4you, Hrušovany a...

Velikonoce 2024

19.03.2024

Vážení zákaznici chtěli bychom Vás informovat, že 29.3.2024 na Velký pátek a 1.4.2024 na Velikonoční pondělí bude ve všech...

Provozní doba o vánočních svátcích na STK

10.12.2023

STK Znojmo, s.r.o. 23.12.2023 Sobota 7:00-12:00 24.12.2023 Neděle ZAVŘENO 25.12.2023...

Svátek 28.9., 28.10. a 17.11.2023

25.09.2023

Rádi bychom Vás tímto informovali, že STK Znojmo, STK-SME Břeclav a STK-SME Hrušovany mají během státních svátků 28.9., 28.10. a...

PSOTA HOLDING

Dobšická 6, 669 02 Znojmo
 +420 515 210 540
info@psota-znojmo.cz
www.psota-znojmo.cz
48.853692,16.0696163

Napište nám

Přijímáme platební karty