Jazyk

Czech English French German Polish

Uložte si nás

Nemáte čas sami zajet s vozidlem na stanici měření emisí a stanici technické kontroly?

Nebo máte propadlou technickou prohlídku a nechcete riskovat pokutu a ztrátu bodů?

pak je naše nová služba určena právě pro Vás: Vozidlo vyzvedneme s doklady u Vás doma,v práci nebo ve firmě,odvezeme odtahovým vozidlem,provedeme na něm měření emisí s technickou prohlídkou a zase Vám ho odevzdáme na dohodnutém místě. V případě zjištění vážných nebo nebezpečných závad na vozidle s Vámi tuto komplikaci vyřešíme telefonicky/odvoz vozidla do Vámi stanoveného autoservisu nebo zajištění opravy v našem autoservisu/ a po odstranění závady provedeme opakovanou prohlídku. Tato nabídka platí pouze pro vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti. Nabídka platí i v případě, že má vozidlo neplatnou nebo propadlou technickou prohlídku - odvoz zajišťujeme na plošině nákladního vozidla Iveco.

Cena za služby je 500 Kč vč. DPH pro přepravu z obcí přidružených pod MÚ Znojmo a dále z obcí: Nový Šaldorf, Sedlešovice, Dobšice, Dyje, Suchohrdly, Kuchařovice, Vrbovec, Dyjákovičky, Chvalovice, Šatov, Hnanice, Mašovice, Bezkov, Citonice, Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Únanov, Plaveč, Výrovice, Tvořihráz, Prosiměřice, Těšetice, Bantice, Práče, Lechovice, Hodonice, Tasovice, Krhovice, Micmanice a Strachotice.

Pro ostatní obce okresu Znojmo platí cena služby 700 Kč vč. DPH.

Mimo okres Znojmo cena dohodou dle vzdálenosti.

V ceně této služby je doprava vč. pojištění vozidla a přistavení vozidla k provedení SME a STK. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za provedení technické prohlídky a měření emisí. Provedení technické prohlídky a měření emisí je účtováno dle platného ceníku společnosti STK Znojmo s.r.o., který najdete na www.psota-znojmo.cz.

V případě zájmu kontaktujte prosím Ing. Seitla Jiřího tel.: 702 050 622 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AKCE na STK:

Každý zákazník, který si u nás nechá od.1.2.2016 provést pravidelnou prohlídku i měření emisí dostane slevu 100 Kč z celkové částky  ceny za služby.

Možnost platby kartami MasterCard, MasterCard electronic, Meastro, VISA, VISA Electron

 

 

 

Ceník emisí

  Cena
Benzin M1,N1 600 Kč
Nafta M1,N1 800 Kč
Plyn M1,N1 900 Kč
Nafta N2,N3,M2,M3 900 Kč
Traktor 800 Kč
Opakovaná ME 350 Kč
   
Diagnostika řídící jednotky 500 Kč
Načtení závad řídicí jednotky 350 Kč
Revize plynu 500 Kč

Ceník technické kontroly

Druh vozidla Kategorie
vozidla
Pravidelná
TP

Opakovaná TP
do 30 dnů

Evidenční
kontrola

Předběžná prohlídka

Kontrola
přední nápravy
Kontrola
brzd
Kontrola
geometrie
Kontrola a
seřízení světel
motocykly L1-L6 550 Kč 200 Kč 400 Kč  350 Kč        
osobní aut. , nákl. aut. M1, N1 900 Kč 300 Kč 400 Kč  500 Kč 200 Kč  200 Kč  200 Kč 150 Kč
nákl. aut., autobus N2,N3,M2,M3 1450 Kč 400 Kč 400 Kč 1100 Kč 350 Kč  250 Kč  250 Kč 150 Kč
traktor T 900 Kč 300 Kč 400 Kč  650 Kč 200 Kč    250 Kč 150 Kč
nákladní přívěs O1 O1 500 Kč 200 Kč 400 Kč  300 Kč        
nákladní přívěs O2 O2 550 Kč 250 Kč 400 Kč  300 Kč        
přívěs, návěs O3,O4 900 Kč 400 Kč 400 Kč  550 Kč  250 Kč 250 Kč     
přívěs traktorový OT 600 Kč              

 

Dovozy - před registrací

Položka Kategorie Cena
technická prohlídka před registrací + doplnění údajů L,M1,N1 1800 Kč
do 4 let stáří vozu, EK + doplnění údajů L,M1,N1 1100 Kč
osobní automobil - plyn  M1,N1 1900 Kč
nákladní automobil + autobus N2,N3,M2,M3 3050 Kč
nákladní automobil + autobus LPG N2,N3,M2,M3 4050 Kč
nákladní automobil + autobus CNG N2,N3,M2,M3 4550 Kč
nákladní přívěs  O1,O2 1550 Kč 
nákladní přívěs  O3,O4 2200 Kč
tažné zařízení M1,N1  400 Kč
náhradní kontrolní nálepka SME, STK   100 Kč
vystavení opisu protokolu SME, STK   100 Kč
vystavení CEMT dokladů   150 Kč

 

Ceny jsou včetně DPH.

S platností od 1.1.2015 platí novelizace zákona č.56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích na jejímž základě jsou prováděny silniční technické kontroly a při zjištění závad v technickém stavu nebo dokladech vozidla mohou být kontrolovaná vozidla odesílána na STK a mohou být ukládány následující postihy: 

§ 83

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč.

c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

d) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

h) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

i) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč.

j) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

k) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až t) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit pokutu do 5 000 Kč.

Ostatní přestupky nelze projednat v blokovém řízení.

§ 83a

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém zařízení, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.

b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

g) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

h) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

i) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

j) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.

k) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.

l) v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena, Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. Jestliže je správní delikt podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do50 000 000 Kč.

m) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.

n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu, Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.

o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

 

 

Kde nás najdete

Kudy k nám