Jazyk

Czech English French German Polish

Uložte si nás

Povinná výbava vozidel v ČR

Povinná výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena od 1. srpna 2002 vyhláškou 341/2002 Sb.

Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel (§ 32)

Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
 • klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
 • náhradní kolo pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny
  • klasická souprava na výměnu pneumatiky může být nahrazena lepící a hustící sadou nebo asistenční smlouvou se servisem
 • reflexní vesta
 • lékárnička
 • výstražný trojúhelník

Povinná výbava motocyklů

Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

 • motolékárnička

Lékárnička, trojúhelník, hasicí přístroj

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí mít ve výbavě příslušný druh autolékárničky pro poskytnutí první pomoci. Autolékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro autolékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Provozovatel vozidla musí autolékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Od 1.10.2018 zrušena povinnost výměny lékárničky vždy, když skončí expirační doba jejího obsahu.

Doporučená výbava vozidel (nepovinné)

 

Minimální výbavu je vhodné rozšířit o následující položky:

 • vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,
 • měřič tlaku vzduchu v pneumatikách,
 • kanystr (alespoň 5l) s rezervou paliva,
 • zásoba vody (cca 2-3 l), pokud možno destilované,
 • hasicí přístroj,
 • 1-2 kolové šrouby nebo matice,
 • bateriová svítilna,
 • pracovní rukavice,
 • hadr nebo papírové utěrky.

POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí (dodá naše stanice měření emisí)

Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla

 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

c) v případě přestavby vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Opis protokolu technické prohlídky z počítače

 • technický průkaz vozidla

Opis protokolu technické kontroly

 • technický průkaz vozidla

Vylepení náhradní kontrolní nálepky

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o technické prohlídce, na jejímž základě bude známka vydána

Vyražení evidenčního čísla motoru nebo karoserie (rámu)

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • rozhodnutí magistrátu města o schválení výměny karoserie

Ověření evidenčního čísla motoru nebo karoserie

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

PŘISTAVENÍ VOZIDLA K TECHNICKÉ KONTROLE

 1. Technické prohlídky se provádějí na základě zákona č. 56/2001 Sb. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 301/2001 Sb.
 2. Technické prohlídky se provádějí na náklady majitele vozidla.
 3. Technické prohlídky se provádějí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla (velkém technickém průkazu) nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 4. Technickou prohlídku může provést nezávisle na místě evidence vozidla u správního orgánu libovolná STK na území České republiky oprávněná ke kontrolám dané kategorie vozidel.
 5. O výsledku obdrží řidič vozidla "Protokol o technické prohlídce vozidla". Při hodnocení vozidla jako způsobilé nebo dočasně způsobilé vylepí kontrolní technik na zadní státní poznávací značku kontrolní nálepku s vyznačeným termínem příští pravidelné technické prohlídky.
 6. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se prohlídky po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná prohlídka provedena do 30-ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí prohlídce. Opakovaná prohlídka musí být vykonána v STK, která provedla prohlídku pravidelnou.
 7. K prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem a s předepsanou výbavou.
 8. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 9. Řidič vozidla je povinen před zahájením prohlídky sejmout všechny kryty (poklice).
 10. Řidič vozidla musí předložit tyto doklady:
 11. technický průkaz vozidla
 12. osvědčení o technickém průkazu
 13. platný doklad o měření emisí
 14. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k prohlídce opakované
 15. Po příjezdu k STK řidič vozidlo odstaví na vyhrazené parkoviště. V přijímací kanceláři STK předloží doklady podle bodu 10 a po vybavení příslušných formalit se vrátí k vozu.
 16. Na vyzvání kontrolního technika předjede řidič s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 17. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem výhradně kontrolní technik.
 18. Řidič kontrolovaného vozidla se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY

1. Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami

 • TP – na 2 roky u osobních M1, nákladních vozidel N1, traktory s max. rychlostí nad 40 km/h a přívěsu bržděného O1
 • TP – na 4 roky u všech motocyklů a čtyřkolek kat. L, O1, OT, traktory s max rychlostí do 40 km/h
 • TP – na 1 rok u nákladních automobilů N2 a N3, autobusů M2 a M3, taxi vozidel, autoškol, sanitek a vozidel s modrým majákem

2. Vozidlo s vážnými závadami

 • TP – na 30 dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady 

3. Vozidlo s nebezpečnými závadami (brzdy, ojeté pneumatiky)

 

 • TP - vozidlo nezpůsobilé k provozu. Do 30 dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady. Po překročení lhůty 30 dnů musí být absolvována nová celá technická prohlídka.
 • S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

STK se zavedeným systémem bez objednání a bez čekání v pracovní dny od 7:00 do 19:00 a v sobotu od 7:00 do 12:00!!

 

Všichni zákazníci, kteří si u nás nechají udělat s pravidelnou technickou kontrolou nebo dovozem i měření emisí dostávají slevu 100,- Kč

Společnost STK-SME Břeclav s.r.o. Vám nabízí:

Pravidelné technické kontroly vozidel:

 • všechny kategorie motocykly
 • osobní a dodávkové automobily
 • přívěsná vozidla

Technické kontroly vozidel:

 • po individuální přestavbě na plyn (CNG,LPG)
 • při dovozu
 • po přestavbě
 • na přání zákazníka

Evidenční kontroly vozidel před přepisem a přihlášením

Měření emisí benzin, nafta, LPG a CNG

Přepis majitele vozidla na OD MÚ v Břeclavi na základě udělených plných mocí prodávajícího a kupujícího pracovníkovi STK

 

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Motocykly, čtyřkolky (kategorie L) 6 let 4 roky
Osobní automobil (M1) 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5 t (N1) 4 roky 2 roky
Nákladní automobil nad 3,5 t (N2, N3) 1 rok 1 rok
Autobusy (M2, M3) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1) 6 let 4 roky
Bržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1, O2) 4 roky 2 roky
Přívěs nad 3,5 t přípustné hmotnosti (O3, O4) 1 rok 1 rok
Traktor (T) s maximální rychlostí do 40 km/h 4 roky 4 roky
Traktor (T) s maximální rychlostí nad 40 km/h 4 roky 2 roky
Traktorové přívěsy (OT1, OT2, OT3, OT4) 4 roky 4 roky
Vozidla s právem přednosti v jízdě 1 rok 1 rok
Vozidla autoškol, taxi nebo autopůjčoven, mimo nebržděného přívěsu do 750 kg, traktoru a jeho přípojných vozidel (O1, T, OT1, OT2, OT3, OT4) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg (O1) jako vozidlo autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 6 let 4 roky
Traktor (T) jako vozidlo autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (OT1, OT2, OT3, OT4) jako vozidla autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky

Nemáte čas sami zajet s vozidlem na stanici měření emisí a stanici technické kontroly?

Nebo máte propadlou technickou prohlídku a nechcete riskovat pokutu a ztrátu bodů?

pak je naše nová služba určena právě pro Vás: Vozidlo vyzvedneme s doklady u Vás doma,v práci nebo ve firmě,odvezeme odtahovým vozidlem,provedeme na něm měření emisí s technickou prohlídkou a zase Vám ho odevzdáme na dohodnutém místě. V případě zjištění vážných nebo nebezpečných závad na vozidle s Vámi tuto komplikaci vyřešíme telefonicky/odvoz vozidla do Vámi stanoveného autoservisu nebo zajištění opravy v našem autoservisu/ a po odstranění závady provedeme opakovanou prohlídku. Tato nabídka platí pouze pro vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti. Nabídka platí i v případě, že má vozidlo neplatnou nebo propadlou technickou prohlídku - odvoz zajišťujeme na plošině nákladního vozidla Iveco.

Cena za služby je 500 Kč vč. DPH pro přepravu z obcí přidružených pod MÚ Znojmo a dále z obcí: Nový Šaldorf, Sedlešovice, Dobšice, Dyje, Suchohrdly, Kuchařovice, Vrbovec, Dyjákovičky, Chvalovice, Šatov, Hnanice, Mašovice, Bezkov, Citonice, Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Únanov, Plaveč, Výrovice, Tvořihráz, Prosiměřice, Těšetice, Bantice, Práče, Lechovice, Hodonice, Tasovice, Krhovice, Micmanice a Strachotice.

Pro ostatní obce okresu Znojmo platí cena služby 700 Kč vč. DPH.

Mimo okres Znojmo cena dohodou dle vzdálenosti.

V ceně této služby je doprava vč. pojištění vozidla a přistavení vozidla k provedení SME a STK. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za provedení technické prohlídky a měření emisí. Provedení technické prohlídky a měření emisí je účtováno dle platného ceníku společnosti STK Znojmo s.r.o., který najdete na www.psota-znojmo.cz.

V případě zájmu kontaktujte prosím Ing. Seitla Jiřího tel.: 702 050 622 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde nás najdete

Kudy k nám