Jazyk

Czech English French German Polish

Facebook

Sledujte nás i na facebooku!

Novinky, události, akce a další...

Uložte si nás

POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí (dodá naše stanice měření emisí)

Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla

 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

c) v případě přestavby vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Opis protokolu technické prohlídky z počítače

 • technický průkaz vozidla

Opis protokolu technické kontroly

 • technický průkaz vozidla

Vylepení náhradní kontrolní nálepky

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o technické prohlídce, na jejímž základě bude známka vydána

Vyražení evidenčního čísla motoru nebo karoserie (rámu)

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • rozhodnutí magistrátu města o schválení výměny karoserie

Ověření evidenčního čísla motoru nebo karoserie

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

PŘISTAVENÍ VOZIDLA K TECHNICKÉ KONTROLE

 1. Technické prohlídky se provádějí na základě zákona č. 56/2001 Sb. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 301/2001 Sb.
 2. Technické prohlídky se provádějí na náklady majitele vozidla.
 3. Technické prohlídky se provádějí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla (velkém technickém průkazu) nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 4. Technickou prohlídku může provést nezávisle na místě evidence vozidla u správního orgánu libovolná STK na území České republiky oprávněná ke kontrolám dané kategorie vozidel.
 5. O výsledku obdrží řidič vozidla "Protokol o technické prohlídce vozidla". Při hodnocení vozidla jako způsobilé nebo dočasně způsobilé vylepí kontrolní technik na zadní státní poznávací značku kontrolní nálepku s vyznačeným termínem příští pravidelné technické prohlídky.
 6. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se prohlídky po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná prohlídka provedena do 30-ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí prohlídce. Opakovaná prohlídka musí být vykonána v STK, která provedla prohlídku pravidelnou.
 7. K prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem a s předepsanou výbavou.
 8. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 9. Řidič vozidla je povinen před zahájením prohlídky sejmout kryty (poklice) z kol řízené nápravy.
 10. Řidič vozidla musí předložit tyto doklady:
 11. technický průkaz vozidla
 12. osvědčení o technickém průkazu
 13. platný doklad o měření emisí
 14. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k prohlídce opakované
 15. Po příjezdu k STK řidič vozidlo odstaví na vyhrazené parkoviště. V přijímací kanceláři STK předloží doklady podle bodu 10 a po vybavení příslušných formalit se vrátí k vozu.
 16. Na vyzvání kontrolního technika předjede řidič s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 17. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem výhradně kontrolní technik.
 18. Řidič kontrolovaného vozidla se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY

1. Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami

 • TP – na 2 roky u osobních M1, nákladních vozidel N1, motocyklů LB-LE a přívěsu bržděného O1
 • TP – na 4 roky u malých motocyklů LA a přípojného vozidla O1 a OT a traktorů T
 • TP – na 1 rok u nákladních automobilů N2 a N3, autobusů M2 a M3, taxi vozidel, autoškol, sanitek a vozidel s modrým majákem

2. Vozidlo s vážnými závadami

 • TP – na 30 dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady 

3. Vozidlo s nebezpečnými závadami (brzdy, ojeté pneumatiky)

 

 • TP - vozidlo nezpůsobilé k provozu. Do 30 dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady. Po překročení lhůty 30 dnů musí být absolvována nová celá technická prohlídka.
 • S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

Kde nás najdete

Kudy k nám