Jazyk

Czech English French German Polish

Facebook

Sledujte nás i na facebooku!

Novinky, události, akce a další...

Uložte si nás

POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla (velký TP)
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý TP)
 • protokol o měření emisí (dodá naše stanice měření emisí)

Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla

 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

c) v případě přestavby vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí (pokud je vyžadováno)
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno)

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Opis protokolu technické prohlídky z počítače

 • technický průkaz vozidla

Opis protokolu technické kontroly

 • technický průkaz vozidla

Vylepení náhradní kontrolní nálepky

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o technické prohlídce, na jejímž základě bude známka vydána

Vyražení evidenčního čísla motoru nebo karoserie (rámu)

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • rozhodnutí magistrátu města o schválení výměny karoserie

Ověření evidenčního čísla motoru nebo karoserie

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

PŘISTAVENÍ VOZIDLA K TECHNICKÉ KONTROLE

 1. Technické prohlídky se provádějí na základě zákona č. 56/2001 Sb. Ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 301/2001 Sb.
 2. Technické prohlídky se provádějí na náklady majitele vozidla.
 3. Technické prohlídky se provádějí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla (velkém technickém průkazu) nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 4. Technickou prohlídku může provést nezávisle na místě evidence vozidla u správního orgánu libovolná STK na území České republiky oprávněná ke kontrolám dané kategorie vozidel.
 5. O výsledku obdrží řidič vozidla "Protokol o technické prohlídce vozidla". Při hodnocení vozidla jako způsobilé nebo dočasně způsobilé vylepí kontrolní technik na zadní státní poznávací značku kontrolní nálepku s vyznačeným termínem příští pravidelné technické prohlídky.
 6. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se prohlídky po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná prohlídka provedena do 30-ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí prohlídce. Opakovaná prohlídka musí být vykonána v STK, která provedla prohlídku pravidelnou.
 7. K prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem a s předepsanou výbavou.
 8. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 9. Řidič vozidla je povinen před zahájením prohlídky sejmout všechny kryty (poklice).
 10. Řidič vozidla musí předložit tyto doklady:
 11. technický průkaz vozidla
 12. osvědčení o technickém průkazu
 13. platný doklad o měření emisí
 14. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k prohlídce opakované
 15. Po příjezdu k STK řidič vozidlo odstaví na vyhrazené parkoviště. V přijímací kanceláři STK předloží doklady podle bodu 10 a po vybavení příslušných formalit se vrátí k vozu.
 16. Na vyzvání kontrolního technika předjede řidič s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 17. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem výhradně kontrolní technik.
 18. Řidič kontrolovaného vozidla se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

VÝSLEDEK TECHNICKÉ PROHLÍDKY

1. Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami

 • TP – na 2 roky u osobních M1, nákladních vozidel N1, traktory s max. rychlostí nad 40 km/h a přívěsu bržděného O1
 • TP – na 4 roky u všech motocyklů a čtyřkolek kat. L, O1, OT, traktory s max rychlostí do 40 km/h
 • TP – na 1 rok u nákladních automobilů N2 a N3, autobusů M2 a M3, taxi vozidel, autoškol, sanitek a vozidel s modrým majákem

2. Vozidlo s vážnými závadami

 • TP – na 30 dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady 

3. Vozidlo s nebezpečnými závadami (brzdy, ojeté pneumatiky)

 

 • TP - vozidlo nezpůsobilé k provozu. Do 30 dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku, při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady. Po překročení lhůty 30 dnů musí být absolvována nová celá technická prohlídka.
 • S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

Kde nás najdete

Kudy k nám