Jazyk

Czech English French German Polish

Uložte si nás

Skupina B

opravňuje k řízení

1) osobních motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg

2) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (tzv. malotraktory...)

3) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle bodu 1) nebo 2) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla, od 18 let.

 

Skupina C

opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg, určených pro přepravu nejvýše 8  osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Skupina C zahrnuje rovněž skupinu C1, která je omezena hmotností vozidla maximálně 7.500kg.

Věk pro získání oprávnění pro skupinu C je běžně 21 let. Naše učňovské středisko má však udělenu výjimku pro učně oboru automechanik, kteří mohou oprávnění získat již v 18-ti letech.

 

Sdružený výcvik skupin B + C

Při sdruženém výcviku skupin B + C je možné v rámci jednoho cyklu výuky a výcviku získat oprávnění pro obě uvedené skupiny. Výhodou je společná výuka teorie pro obě skupiny, následně výuka praktických jízd to vše zakončené společnou zkouškou.

Při zkoušce je vyplněn pouze jeden test, v případě úspěšného absolvování testu následuje ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla, a pokud i tuto část absolvuje zájemce úspěšně, bude provedena praktická jízda, a to jak ve vozidle pro skupinu B, tak ve vozidle pro skupinu C.

 

 Výcvik skupiny B

Výcvik skupiny C

Výcvik skupiny B obsahuje : 36 hodin teoretické přípravy, 28 hodin jízd a 6 hodin praktické údržby vozidla a zdravotnické přípravy.

Vyučující : ing. Vladimír NAJDA

Výcvik skupiny C obsahuje : 38 hodin teoretické přípravy, 18 hodin jízd a 8 hodin praktické údržby vozidla a zdravotnické přípravy.

Vyučující : Karel Psota st.
 
 

Ceník

Skupina B - 8.300,-Kč
Skupinu C - 12.000,- Kč
Sdružený kurz B+C - 20.300,- Kč

 

Další poplatky - MěÚ Znojmo

V ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za provedení zkoušek a opravných zkoušek na MěÚ ve Znojmě.

Poplatek za zkoušku je 700,- Kč

Poplatky za opakované zkoušky:

•Opakované testy: 100,- Kč
•Opakované jízdy: 400,- Kč
•Opakovaná zkouška z ovládání a údržby vozidla: 200,- Kč

Poplatky jsou splatné na pokladně MěÚ Znojmo. Bez jejich uhrazení nebudou vydány doklady o úspěšném absolvování zkoušky.

Kde nás najdete

Kudy k nám